מבנה הקבוצה

     
קבוצת מולדבסקי מתמקדת בשלשה תחומי פעילות: יהלומים, נדל''ן וטכנולוגיה.

בתוך מגזרים אלו, קבוצת מולדבסקי בוררת בקפידה את ההשקעות שיוכלו להניב תשואה גבוהה, תוך ניצול יכולות היזמות והניהול שלה.

אחזקותיה המגוונות של הקבוצה יוצרות תיק השקעות מאוזן, המשלב השקעות בעלות פוטנציאל גידול רב בטווח הקצר עם השקעות מסורתיות בעלות פרופיל ארוך טווח.

לחץ על התפריט בחלקו העליון של המסך לפרטים אודות כל חטיבה.